Meta menu


Left menu

Zavrnitev odgovornosti

Spletne strani so namenjene podajanju informacij o našem podjetju, naših izdelkih in drugih storitvah. Informacije so bile zelo skrbno zbrane in pregledane ter se nenehno posodabljajo. Ne glede na naš lasten interes po natančnosti, celovitosti in neposrednosti vsebine, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za le-te, niti eksplicitno niti implicitno. Te strani so namenjene le nudenju splošnih informacij in v nobenem primeru ne nadomestijo zdravstvenih, poslovnih ali drugih nasvetov. Zaradi tega izključujemo uveljavljanje nadomestila za kakršnokoli škodo, ki neposredno ali posredno izhaja iz uporabe spletnih strani in tam navedenih informacij.

Če naše internetne strani vključujejo ali se sklicujejo na informacije tretjih oseb, te informacije ne predstavljajo naših priporočil. Ker natančnosti ali neposrednosti ali drugih pravnih veljavnosti teh informacij ne preverjamo, je razumljivo, da za njih ne prevzemamo odgovornosti.

Program, vsebina, podatki, slike itd. so zaščitene z avtorskimi pravicami ali z drugimi pravicami industrijske lastnine. Nadalje želimo poudariti, da so vsa imena izdelkov in druga ustrezno označena imena zaščitena z zakonom o blagovnih znamkah. Vsaka uporaba, vključno z razmnoževanjem, distribucijo in obdelavo, je dovoljena le v skladu s pravno predvidenimi omejitvami in le s privolitvijo odgovorne osebe.

Pridržujemo si izrecno pravico, da kadar koli spremenimo vsebino spletnih strani.

© BERLIN-CHEMIE AG


IŠČI