Kemija

Kemijsko analitični razvoj novih aktivnih učinkovin

Kemični oddelek je vključen v projekte za razvoj inovativnih aktivnih učinkovin. Ti vključujejo tako sintezo referenčnih snovi in metabolitov, kot tudi njihove fizikalno-kemijske lastnosti in varnostne karakteristike. Gre za raznovrstna zahtevna opravila, za katera so odgovorni specialisti v skupinah strokovnjakov za sintezo, analizo in biofarmacijo.

Skupina za sintezo skrbi za dobavo vzorcev snovi za predklinično preskušanje, analitični razvoj metod organske kemije in moderno tehnologijo za izščičevanje snovi.

Skupina za analizo podaja znanstvene opise inovativnih aktivnih učinkovin. Z moderno analitično tehnologijo ugotavljajo njihovo identiteto, čistost, sestavo in fizikalno-kemijske lastnosti.

Skupina za biofarmacijo je odgovorna za analitično preskušanje bioloških materialov, kar je del toksikoloških testiranj inovativnih aktivnih učinkovin.


IŠČI